Ica Kvantum

Reklamfilm: Gissa veckans vara (Ica Kvantum)

Reklamfilm producerad åt Ica Kvantum Välsviken i Karlstad. Filmen bygger helt och hållet på stillbilder och kan därför produceras mycket kostnadseffektivt. Varje vecka produceras en ny film med den kommande veckans erbjudande i butiken. Filmerna sänds lokalt i TV4 under hela 2013. Filmen är producerad i samarbete med reklambyrån Markant i Karlstad. Producerad: 2013

LYNX_ny

Reklamfilm: Bearskin AB

En reklamfilm och produktfilm av flera i en serie producerad åt företaget Bearskin AB. Filmerna presenterar deras produkter och ska användas på företagets You Tube-sida och på Bearskin.se. Syftet med filmerna är, förutom att skapa trafik till hemsidan, att informera kunderna om vilka produkter som finns och hur de fungerar. Producerad: 2013

hemtjanst

Informationsfilm: Hemtjänstval

En informationsfilm producerad åt Vård- och omsorgsförvaltningen, biståndskontoret, Karlstads kommun. Filmen visar hur man, efter avregleringen av hemtjänst, ansöker om hemtjänst och väljer vem som ska utföra den. Filmen har originaltiteln: Att ansöka om hemtjänst och välja hemtjänstutförare. Producent och berättare: Magnus D WestlundManusbearbetning: Anna TjäderMusik: Marcos CiscarProducerad: 2010

fixit

Reklamfilm: Fixit

Reklamfilm producerad åt städ- och fastighetsserviceföretaget Fixit. Syftet med reklamfilmen är att profilera Fixit och marknadsföra deras webb. Producerad: 2010

aflinkoping

Reklamfilm: ÅF Linköping

Reklamfilm producerad åt ÅF i Linköping. Syftet med reklamfilmen är att rekrytera nya medarbetare till ÅF. Producerad: 2011

svenska-kyrkan-ombud

Informationsfilm: Ombud i Svenska kyrkan i utlandet

En informationsfilm producerad åt Svenska kyrkan i utlandet. Genom flera intervjuer visar filmen på ombudens roll och arbete i Svenska kyrkan i utlandet. Producent: Magnus D Westlund Manus, intervjuer och berättare: Sven Årnes Musik: Marcos Ciscar Producerad: 2011