Informationsfilm: Hemtjänstval

En informationsfilm producerad åt Vård- och omsorgsförvaltningen, biståndskontoret, Karlstads kommun. Filmen visar hur man, efter avregleringen av hemtjänst, ansöker om hemtjänst och väljer vem som ska utföra den.

Filmen har originaltiteln: Att ansöka om hemtjänst och välja hemtjänstutförare.

Producent och berättare: Magnus D Westlund
Manusbearbetning: Anna Tjäder
Musik: Marcos Ciscar
Producerad: 2010