Informationsfilm: Ombud i Svenska kyrkan i utlandet

En informationsfilm producerad åt Svenska kyrkan i utlandet. Genom flera intervjuer visar filmen på ombudens roll och arbete i Svenska kyrkan i utlandet.

Producent: Magnus D Westlund
Manus, intervjuer och berättare: Sven Årnes
Musik: Marcos Ciscar
Producerad: 2011